XE TẢI HINO GẮN CẨU

Xe tải cẩu Hino 8 tấn FG8JT7A – Cẩu Unic 5 tấn
Xe tải cẩu Hino 8 tấn FG8JT7A – Cẩu Tadano 5 tấn
xe tải gắn cẩu 3 tấn Hino FC - Unic
Xe tải cẩu Hino FC9JLTC 6,4 tấn – Cẩu Unic 3 tấn
xe tải cẩu 5 tấn hino - cẩu tadano
Xe tải cẩu Hino FC9JLTC 6,4 tấn – Cẩu Tadano 3 tấn
Xe cẩu Hino XZU 5 tấn gắn cẩu Unic 3 tấn
Xe tải cẩu Hino 5 tấn XZU730 – Cẩu Unic 3 tấn
xe tải gắn cẩu 3 tấn Hino XZU-Tadano
Xe tải cẩu Hino 5 tấn XZU730 – Cẩu Tadano 3 tấn

Xe Tải Hino Gắn Cẩu

Zalo: 0913844866

Facebook Chat